Tagadadoo, youdi…

Tagadadoo ! Tagadadoo !

Wouououhoulup, zag zag zag,

Ziiiiik, kranok, kronak, zaaaaAk !

Tagadadoo : flip-flap-tolop-NA.

Mgo-dong, ngo-dong, dgo-go-go gütrrr…

Weitnok, tilou nilou, bakdakclakflakschak.

Tô. Dadoo, dadadadoo, tagarrradoo !